Welkom

Uitgelicht

Welkom op de homepage van Co Scholten Fourages en Grasbaal.nl. Wij verzorgen diverse diensten op het gebied van:

- Veevoer
- Verhuur
- Transport
- Containerverhuur
- Planning en beheer Zorgcafé ‘t Koetje
- Beheer en exploitatie Efarm.nl
- Agrarische-productierechten zoals: (Quotum.nu – Fosfaatrechten)(Varkensrechten.nu)(Pluimveerechten.nu),
(Fosfaat.nu – VVO’s) en (Toeslagrechten.nu – Betalingsrechten)
- Agrarisch nieuws en discussie (NieuwsGrazer.nl) en Melkveehouders Prikkebord
- Koeien / Rundvee (Koemarkt.nl)
- Landbouwgrond (Landbouwgrond.nu)
- Landbouw-mechanisatie (Mechanisatie.nl)
- Regiovlees (Regiovlees.nl)

- Beheer en explotatie Startpagina dochters:
Landbouwmechanisatie.startpagina.nl
Fosfaatrechten.startpagina.nl
Melkquotum.startpagina.nl
Schoonmaak.startpagina.nl
Recycling.startpagina.nl
Dieren.startpagina.nl
Mest.startpagina.nl

- PaginaMarkt, dé gratis markt voor vraag en aanbod van goederen en diensten in samenwerking met Startpagina.nl